Aktivitetsparken

Bergsjön 2021 driver ett projekt som handlar om att utveckla en aktivitetspark på Komettorget.

 

Aktivitetsparken-130902